Persondatapolitik


Persondatapolitik for Internetdagen og Dansk IGF

 

Dataansvar
Dansk Internet Forum (DIFO) behandler personoplysninger på www.internetdagen.dk for at kunne håndtere billeder fra og tilmeldinger til konferencen Internetdagen og Dansk IGF. Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi behandler dine oplysninger. DIFO er dataansvarlig og har følgende kontaktoplysninger:

Dansk Internet Forum
Ørestads Boulevard 108, 11. sal
2300 København S
CVR-nr.: 24210375
Tlf.: +45 33 64 60 60
E-mail: internetdagen@difo.dk
Website:
www.difo.dk
www.internetdagen.dk

Indsamling og formål
Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne håndtere billeder og tilmeldinger til konferencen Internetdagen og Dansk IGF. Ved tilmelding giver den tilmeldte samtykke til, at billeder af vedkommende vil kunne forekomme i markedsføringsmateriale til konferencen. Vi indsamler ikke flere personoplysninger end dem, der er nødvendige for at kunne organisere og markedsføre konferencen.

DIFO indsamler og behandler oplysninger i forbindelse med tilmelding til konferencen via et tilmeldingsmodul på www.internetdagen.dk.

Fair og transparent behandling af personoplysninger
Ved indsamlingen af dine personoplysninger oplyser vi dig om hvilke oplysninger, vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger.

Databehandleraftale
Vi indgår altid en databehandleraftale med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne, og vi sikrer, at vores databehandlere lever op til en høj standard for informationssikkerhed.

Sletning af personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.

Markedsføring eller kommerciel brug
DIFO udleverer ikke personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring eller anden kommerciel brug.

Indsigtsret
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, vil vi stille krav om dokumentation for din identitet for at sikre, at oplysninger kun udleveres til rette vedkommende.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder.

Skriv til internetdagen@difo.dk og angiv ”Indsigt i personoplysninger” som emne, hvis du ønsker indsigt i dine personoplysninger.

Adgang til sletning eller rettelse af dine personoplysninger
Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Indsigelsesret
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Klager
Klager over DIFOs behandling af personoplysninger skal rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 20. juli 2018, version 1